Ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες για τους ελέγχους στο σφαγείο