Πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες φιλοξενούν μετανάστες…