Πορτογαλία: Πρόγραμμα υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής στήριξης για ασθενείς Covid-19…