Πώς ανταποκρίνονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στο τηλε-εργασία