Πως αντιδρούν οι πολίτες στη Λευκωσία για τα νέα μέτρα