Πως διαμορφώνεται η Σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου για τα ευρωτουρκικά