Πως επηρεάζεται η Κύπρος και το μέτωπο με την Τουρκία