Πόσο έτοιμη είναι η Κύπρος για μεταφορά και φύλαξη του εμβολίου