Πότε θα καταβληθεί το χριστουγεννιάτικο δώρο στους δικαιούχους