Προσαγωγές γυναικών έξω από το Πολυτεχνείο που προσπάθησαν να δώσουν τρόφιμα στους «ταμπουρωμένους»