Πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των στρατεύσιμων που φυγοστρατούν προφασιζόμενοι διάφορα ψυχολογικά