Πρόστιμα και ερωτηματικά για την υπόθεση του σφαγείου