Πρώτη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής στο τέμενος της Αθήνας…