Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι αρμόδιοι για την κατάσταση στα νοσοκομεία μας