Συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους βάσει πρωτοκόλλων