Συνέντευξη: Ο άνθρωπος που μας δίδαξε τι σημαίνει Νίκη Κεραμέως