Συνωστισμός και σύγχυση στα σημεία εξέτασης για κορωνοϊό