Σοβαρές ελλείψεις στην αγορά κρέατος και καταγγελίες για μονοπώλια από τον Λειβαδιώτη