Σοβαρές επιπτώσεις στα προγράμματα αποναρκοθέτησης εξαιτίας της πανδημίας…