Στα όρια της φτώχειας λόγω πανδημίας…οικογένειες δεν έχουν ούτε τα προς το ζην