Στις 08:30 μπήκε η εγγυητική €54,000 και τρεις ώρες μετά αποσύρθηκε