Στήθηκαν τα σημεία ελέγχου στην είσοδο της Λεμεσού