«Στο Διάστημα κανείς δεν ακούει τις κραυγές σου»: Ισπανός έφτιαξε το πρώτο μουσείο Alien στον κόσμο