Στο “κόκκινο” η ανησυχία για τους ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας