Τα καταστήματα ανοίγουν και πάλι σε ένα τμήμα της Ευρώπης…