Τα μεγάλα δεδομένα βοηθούν σε προγράμματα ενσωμάτωσης μεταναστών…