Τα σενάρια για τα μέτρα Δεκεμβρίου και το πλάνο των Χριστουγέννων