Τα βασικά σημεία της πρότασης για την ένωση για την υγεία, παρουσίασε η Επίτροπος Κυριακίδου…