“Τελειωτικό χτύπημα” το κλείσιμο των χώρων εστίασης στις 22:30