Θ. Καμπαγιάννης την ώρα των επεισοδίων: “οι διαδηλωτές τηρούν τα μέτρα”