Θα κάνουν τα λόγια πράξεις αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι;