Θα παρέδιδε ναρκωτικά αλλά το ανακάλυψαν και τον συνέλαβαν