“Θα πάρουμε πίσω” το ρεύμα που δώσαμε στα κατεχόμενα