Θανάτωση χιλιάδων μινκ στην Κοζάνη- βρέθηκαν θετικά στον COVID-19…