Τι ισχύει για γυμναστήρια που προσφέρουν κι άλλες δραστηριότητες