Το DNA θα επιβεβαιώσει την ταυτότητα του πτώματος που βρέθηκε σε χαράδρα