Το εμβόλιο των Pfizer/Biontech είναι «αποτελεσματικό κατά 90%»