Το πακέτο μέτρων που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο