Τοπικό lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες για 14 ημέρες – Μετακινήσεις με sms…