Του ’50 η αίθουσα όπου υποχώρησε κομμάτι από την οροφή