Τους δικούς της κανόνες για διέλευση από το οδόφραγμα Λιμνίτη βάζει η ΚΔ