Τριήμερη αποχή από τα μαθήματα τους οι μαθητές στο Δάλι για τα ασφαλτικά εργοστάσια