Βάρνα: Iατρική φροντίδα και ελάχιστα επεμβατική ρομποτική χειρουργική…