Βρετανία: Πάνω από 200 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα άγαλμα για την «μητέρα του φεμινισμού»…