10ημερη καραντίνα για τους ταξιδιώτες από Μ.Βρετανία | 22/12/2020 | ΕΡΤ