Ακτίνα ελπίδας από το ευρωπαϊκό εμβολιαστικό πρόγραμμα…