Άλλο κυνηγοί άλλο ψαράδες: Αναμένουν ακόμη απαντήσεις για εξαίρεση