Ανασκόπηση 2020: Αίτημα για αλλαγή στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης…