Αναβλήθηκε η καταβολή του επιδόματος στους καλλιτέχνες