Αναβολή στα βελτιωτικά έργα στον Στρόβολο λόγω πανδημίας